TO JEST PRZYSZŁOŚĆ

NASZE LABORATORIA

Celem uruchomienia laboratorium programowania i robotyki jest wprowadzenie dzieci szkoły podstawowej do świata programowania i robotyki a także poznanie świata nowych technologii. Chodzi przede wszystkim o zapoznanie się dzieci z wszechobecnym w dzisiejszym świecie kodowaniem, tworzeniem pewnych schematów działania i pokazanie gdzie i jak zdobytą na zajęciach w laboratorium wiedzę można wykorzystać

W dzisiejszych czasach obraz i to najczęściej obraz ruchomy, stał się dominującym sposobem komunikowania. Jest to istotne zarówno z punktu widzenia Stolicy eXpertymentu i promocji tego przedsięwzięcia edukacyjnego, jak i tworzenia zajęć pokazowych, Chcielibyśmy, żeby treści te tworzyły osoby zainteresowane zajęciami prowadzonymi w ramach laboratorium Multimediów, VR, AR i MR.

Ćwiczenia skupione będą na podstawowych operacjach robotowych. Są idealne jako wstęp do robotyki i skierowane są do studentów szkół wyższych i uczniów średnich szkół zawodowych jako część profesjonalnej edukacji. Uczestnicy dowiedzą się najistotniejszych rzeczy o budowie systemów robotycznych, kinematyce i dynamice robotów

W ramach Laboratorium kształtu dostępne będzie skanowanie 3D, które będzie podstawą nie tylko do modelowania i druku 3D, ale także do tworzenia projektów VR / AR oraz MR. Uczniowie oraz inne osoby korzystające z laboratorium kształtu będą więc zajmowały się modelowaniem 3D, drukiem 3D oraz projektowaniem i wycinaniem kształtów z użyciem frezarki oraz wycinarki laserowej. Wszystko po to, żeby poznać najnowsze i coraz bardziej rozpowszechniające się techniki wytwarzania.

W laboratorium prowadzone będą zajęcia dla grup do 16 osób. Z każdą grupą w zależności od charakteru zajęć będzie pracował animator lub trener. Będą to zarówno zajęcia indywidualne,, jaki i zajęcia grupowe – grupowe prowadzenie doświadczeń. Konspekty zajęć laboratoryjnych, będą odpowiadały podstawie programowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Planowane są również zajęcia dodatkowe „kółko chemiczne” dla uczniów przejawiających zainteresowanie chemią, które będą miały na celu rozwinięcie ich wiedzy i umiejętności ponad podstawę programową.

Laboratorium z fizyki zostało zaplanowane w celu wyjaśnienie uczniom podstawowych zjawisk fizycznych, których zrozumienie jest niezbędne do nauki mechaniki, elektryki, elektroniki, automatyki oraz robotyki. Zadaniem laboratorium fizycznego jest pokazywanie często trudnych do zrozumienia zjawisk. Fizyka stanowiła i stanowi postawę postępu technicznego, o czym warto pamiętać. Bez właściwych podstaw z zakresu fizyki nie ma szans na polubienie przedmiotów ścisłych, w tym niemożliwa jest nauka ze zrozumieniem takich przedmiotów, jak mechanika, elektryka, elektronika, automatyka oraz robotyka.

Mówią o Nas